Vol. 22 No. 5 (2019)

Published: 2019-08-26

Article

 • Haoyong Yuan, Zhongshi Wu, Yifeng Yang, Can Huang
  E315-E316
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2593
 • Tae Yun Kim, Kyung Hwa Kim
  E317-E318
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2479
 • Semi Ozturk, Muhsin Kalyoncuoglu, Mazlum Sahin
  E319-E324
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2495
 • Ahmed Abdelrahman Elassal, Osama Saber Eldib, Ahmed Mohamed Dohain, Gaser Abdelmohsen Abdelmohsen, Ahmed Hassan Abdalla, Osman Osama Al-Radi
  E325-E330
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2471
 • Ahmed Moustafa Ewiss Abdelgawad, Mohamed A. Hussein, Hesham Naeim, Reda Abuelatta, Saleh Alghamdy
  E331-E339
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2243
 • Ovidiu Stiru, Mihai Stefan, Roxana Carmen Geana, Diana Sorostinean, Răzvan Radu, Daniela Filipescu, Ovidiu Chioncel, Vlad Anton Iliescu
  E340-E342
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2627
 • Mehmet Erin Tüysüz, Mehmet Dedemoğlu
  E343-E351
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2373
 • Wenyuan Zhang, Shibiao Chen, Xiaojie Liu, Lijuan Wang, Sudena Wang, Yang Yu, Hushan AO
  E352-E356
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2559
 • Jin hong Wi
  E357-E359
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2571
 • Mohannad Alshibani
  E360-E365
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2645
 • Yunxing Xue, Jun Pan, Qing Zhou, Qiang Wang, Hailong Cao, Fudong Fan, Dongjin Wang
  E366-E371
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2599
 • Jama Jahanyar, Joshua M. Liao, Patrick DeValeria, D. Eric Steidley, Ryan Craner, Harish Ramakrishna, Robert L Scott
  E372-E374
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2635
 • Hacı Ali Ucak, Hasan Uncu
  E375-E379
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2483
 • Tao Li, Xianhao Bao, Jiaxuan Feng, Zhenjiang Li, Junjun Liu, Yuxi Zhao, Mingwei Wu, Zhaoxiang Zeng, Rui Feng, Jian Zhou, Zaiping Jing
  E380-E384
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2585
 • Vladimir Jovicic, Svetozar Putnik, Aleksandar Djordjevic, Anita Grgurevic, Igor Atanasijevic, Dusko Terzic, Milica Jovicic
  E385-E389
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2005
 • Anh Tuan Vo, Khoi Minh Le, Trang Thu Nguyen, Thien Tam Vu, Chuong Viet Tran Pham, Huy Quoc Tuan Ngo, Tri Quang Le, Dinh Hoang Nguyen
  E390-E395
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2529
 • Jiawei Gu, Hao Lai, Jun Li, Yongxin Sun, Chen Liu, Yulin Wang, Zhiqi Zhang, Le Kang, Ben Huang, Chunsheng Wang
  E396-E400
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2433
 • Ovidiu Stiru, Roxana Carmen Geana, Liana Valeanu, Diana Sorostinean, Mihai Goicea, Mihai Stefan, Ion Iovu, Vlad Anton Iliescu
  E401-E404
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2561
 • Abdelrahman Adel Abdelaziz Elsayed, Khaled Mohamed Abdelaal, Ayman Mohammad mohammad Abdelghaffar, Essam Elbadry Hashim Mohamed, Tarek Mohamed Afifi Mahran, Mohsen Saber Mohammed Ahmed, Alaa Mahmoud Ibrahim, Albaraa Ali Mansour
  E405-E410
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2497
 • Ahmed Adas, Ahmed Elnaggar, Yehia Balbaa, Ahmed Elashkar, Hesham Mostafa Alkady
  E411-E415
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2517
 • Kemalettin Erdem, Erhan Renan Ucaroglu, Abidin Sehitogullari, Ahmet Yuksel, Hikmet Tekce, Yusuf Velioglu, Abdullah Demirhan, Ufuk Turan Kursat Korkmaz, Ferhat Borulu, Osman Unal, Aynur Ulku, Ebru Calisir
  E416-E422
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2505
 • Curt Tribble, Walker Julliard
  E423-E428
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2743