Vol. 27 No. 3 (2024)

Published: 2024-02-27

Review

 • Yu Mao, Yanyan Ma, Mengen Zhai, Yang Liu, Jian Yang
  E315-E325
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.7177

Systematic Review

 • Yeni Li, Jamol Uzokov, Chenxi Sun, Tingting Yang, Yanshuo Han, Deying Jiang, Yuemeng Li
  E302-E314
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.7251
 • Ge Liu , Shaofeng Yang, Chongwen Shen, Shengqiang Zhang, Chao Shi , Wenjie Diao
  E295-E301
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.7179

Article

Case Report

 • Jing Zhang, Chengzhi Zhang, Yifan Huang, Ping Zeng, Jian Yang
  E206-E210
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.6803
 • Jianrui Ma, Hailong Qiu, Miao Tian, Wen Xie, Ying Li, Zichao Tujia, Tong Tan, Linjiang Han, Ziqin Zhou, Shusheng Wen, Jimei Chen, Jian Zhuang, Haiyun Yuan, Xiaobing Liu
  E199-E205
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.6383