Vol. 27 No. 5 (2024)

Published: 2024-05-07

Review

 • Curt Tribble, Nick Teman
  E560-E567
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.7347

Systematic Review

Article

 • Qi Cheng, Shu-Ying Ding, Ren-Hui Wang, Jin-Shan Han, Yuan-Zheng Ye, Xiao-Mei Li, Yi-Tong Ma, Zi-Xiang Yu
  E533-E550
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.7387
 • Ling Yang, Rong Yan
  E528-E532
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.7355
 • Hanxiang Ma, Shaojun Huang, Mei You, Jie Yang, Ruijie Zong, Chengxin Zhang
  E520-E527
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.7477
 • Zhen Qin, Yannan Zhou, Bo Wang, Haohan Chen, Jiyue Xiong, Jun Gu
  E511-E519
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.7447
 • Yu Liu, Fenglin Ye, Jingjing Liu, Jiaming Yu, Limei Fan, Qin Yang
  E504-E510
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.7377
 • Lingjuan Zhou, Shoufang Pu, Jiaojiao Chen
  E498-E503
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.7475
 • Rui Jing, Kun Zhang, Tao Chen, Huan Luo, Yuming Li
  E492-E497
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.7483
 • Yuki Kamikawa, Satoshi Matsushita, Sakiko Miyazaki, Ryoko Morimoto, Kenji Kuwaki, Hirotaka Inaba, Tohru Minamino, Atsushi Amano, Minoru Tabata
  E483-E491
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.7275
 • Ke Dong, Zhaoming He
  E473-E482
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.7399
 • Qiaoyun Wang, Yuhuan Tian, Yuping Jiang
  E465-E472
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.7325
 • Wenbo Yu, Yuan Liang, Junjian Yu, Jianfeng Gao, Wentong Li, Chennan Tian, Xuehong Zhong, Peijun Li, Ziyou Liu, Jianxian Xiong
  E459-E464
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.7199
 • Yasuhiro Kawase , Masahiro Fujii, Ryuzo Bessho, Yosuke Ishii
  E450-E458
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.7129

Case Report

 • Qiong Liu, Bing Jiang, Hui Jiang, Bin Nie
  E445-E449
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.6705
 • Kui Wu, Siyuan Yang, Xuanyi Hu, Cong Ye, Xuejun Li
  E439-E444
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.6889