Vol. 15 No. 1 (2012)

Published: 2012-02-01

Article

 • Yu-Jen Shih, Yi-Chang Lin, Yi-Ting Tsai, Chih-Yuan Lin, Chung-Yi Lee, Hsiang-Yu Yang, Cheng-Ken Tsai, Gou-Jieng Hong, Chien-Sung Tsai
  E1-E3
  DOI: https://doi.org/10.1532/HSF98.20111062
 • David M. Holzhey, William Shi, A. Rastan, Michael A. Borger, Martin Hänsig, Friedrich W. Mohr
  E4-E8
  DOI: https://doi.org/10.1532/HSF98.20111084
 • Thirumaran Rajathurai, Ganesh Nallur Shivu, Richard Wheeler
  E9-E11
  DOI: https://doi.org/10.1532/HSF98.20111054
 • Levent Sahiner, Ali Oto, Kudret Aytemir, Tuncay Hazirolan, Musturay Karcaaltincaba, Deniz Akata
  E12-E17
  DOI: https://doi.org/10.1532/HSF98.20111075
 • Sheng-shou Hu, Hui Xiong, Zhe Zheng, Peixian Gao, Changwei Zhang, Runlin Gao, Lihuan Li, Jinqing Yuan, Bo Xu
  E18-E22
  DOI: https://doi.org/10.1532/HSF98.20111004
 • Altug Tuncer, Taylan Adademir, Eylem Tuncer, Serpil Gezer Tas, Arzu Antal Donmez, Hasan Sunar, Mehmet Balkanay
  E23-E27
  DOI: https://doi.org/10.1532/HSF98.20111094
 • Roman Laszlo, Hanna Graze, Christian Haas, Klaus Kettering, Hermann Aebert, Gerhard Ziemer, Meinrad Gawaz, Jürgen Schreieck
  E28-E33
  DOI: https://doi.org/10.1532/HSF98.20111105
 • Altarabsheh Salah Eldien, Salil Deo, Ali O Oluseun, Charanjit S. Rihal, Lyle Joyce
  E34-E36
  DOI: https://doi.org/10.1532/HSF98.20111099
 • Keyan Zhao, Huishan Wang, Hongguang Han, Jinghai Sun, Zongtao Yin, Minhua Fang, Jun Zheng, Mingxiao Hou
  E37-E39
  DOI: https://doi.org/10.1532/HSF98.20111103
 • Isil Isik, Deniz Selimen, Sahin Senay, Cem Alhan
  E40-E45
  DOI: https://doi.org/10.1532/HSF98.20111106
 • Mehmet H. Akay, O. H. Frazier
  E46-E48
  DOI: https://doi.org/10.1532/HSF98.20111071
 • Ali Can Hatemi, Ulas Kumbasar, Ercan Servet, Ugur Coskun, Cem Bostan, Büge Oz
  E49-E50
  DOI: https://doi.org/10.1532/HSF98.20111117
 • Ali Fedakar, Mehmet Taşar, Murat Rabus, Saleh Alsalehi, Mehmet Erdem Toker, Mehmet Balkanay
  E51-E55
  DOI: https://doi.org/10.1532/HSF98.20111116
 • Michael S. Firstenberg, Erik Abel, Robert S. D. Higgins, John H. Sirak, Chittoor B. Sai-Sudhakar, Ahmet Kilic, Juan Crestanello
  E56-E58
  DOI: https://doi.org/10.1532/HSF98.20111120
 • Hairulfaizi Haron, Mohd Rizal Mohd Yusof, Oteh Maskon, Joanna Ooi, Mohd Ramzisham Abdul Rahman
  E59-E60
  DOI: https://doi.org/10.1532/HSF98.20111000