Vol. 20 No. 4 (2017)

Published: 2017-07-20

Article

 • Xing li Fan, Jiajun Zhang, Chong Wang, Hongmei Chong, Guanxin Zhang, Qing Xue, Yangfeng Tang, Lin Han
  E124-E128
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1709
 • Changhua Chen, Ching-Hui Huang, Ying-Chen Chen
  E129-E131
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1750
 • Aws Alherbish, Colleen M Norris, Jay Shavadia, Mohammad Almutawa, Seraj Abualnaja, Jayan Nagendran, Michelle M Graham, Sean van Diepen
  E132-E138
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1793
 • Dusko Terzic, Emilija Nestorovic, Svetozar Putnik, Dejan Markovic, Miljko Ristic
  E139-E141
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1848
 • Fatih Ada, Kemalettin Ucanok, Ahmet Ruchan Akar, Mustafa Bahadir Inan, Serkan Durdu, Mustafa Sirlak, Levent Yazicioglu, Adnan Uysalel, Sadik Eryilmaz
  E142-E146
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1842
 • Go Kusumoto, Kenji Shigematsu, Kouhei Iwashita, Kenji Tominaga, Takaaki Totoki, Ken Yamaura
  E147-E152
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1808
 • Henna Elisa Sarja, Tuomas Anttila, Caius Mustonen, Hannu-Pekka Honkanen, Johanna Herajärvi, Henri Haapanen, Hannu Tuominen, Ilkka Miinalainen, Tatu Juvonen, Vesa Anttila
  E153-E161
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1790
 • Amy G Fiedler, Thoralf M. Sundt III, George Tolis
  E162-E163
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1763
 • Graham Peigh, Jeevan Kumar, Shinya Unai, Diehl T James, Hitoshi Hirose
  E164-E169
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1860
 • Xiao-Zu Liao, Zhi-Bin Zhou, Zhou Cheng, Xiao-Yu Yang, Xue Zhou, Bin-Fei Li, Xia Feng
  E170-E177
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1780
 • Curtis G Tribble
  E178-E183
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1867