Vol. 27 No. 4 (2024)

Published: 2024-04-02

Review

 • Liyan Chen, Li Jiang, Mei Zou, Xuanlan Chen, Zhiyong Wu
  E431-E438
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.7005
 • Qin Jiang, Keli Huang, Dian Zhao, Yi Xiao, Xiaoxiang Ma, Shengshou Hu
  E424-E430
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.7371

Systematic Review

Article

Surgical Technique

 • Pasquale Totaro, Cristian Monterosso, Martina Musto , Giulia Magrini, Stefano Pelenghi
  E337-E340
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.7171

Case Report

 • Kai-Li Wang, Yan Ma, Wu-Hua Zhang, Yang-Yun Lou
  E331-E336
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.6909
 • Shengjun Wu, Sihan Miao, Lin Li
  E326-E330
  DOI: https://doi.org/10.59958/hsf.6927