Vol. 21 No. 4 (2018)

Published: 2018-06-13

Article

 • Fereshteh Ghaderi, Hamid Hosseinikhah, Pouya Nezafati
  E235-E238
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1877
 • Amit Pawale, Mitsuko Takahashi, Karthik Seetharam, Ramachandra C Reddy
  E239-E241
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1760
 • Ze-wei Lin, Qiang Chen, Hua Cao, Gui-can Zhang, Liang-wan Chen, Qi-liang Zhang, Zhi-nuan Hong
  E242-E246
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1932
 • Keito Suzuki, Naoyuki Kimura, Akira Sezai, Satoshi Unosawa, Makoto Taoka, Shunji Osaka, Masashi Tanaka
  E247-E249
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2021
 • Ahmet Arnaz, Dilek Altun
  E250-E253
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1991
 • Amy G Fiedler, Puja Banka, Katherine Zaleski, Michael C Fahey, Roger E Breitbart, Francis Fynn-Thompson
  E254-E256
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1977
 • Piergiorgio Tozzi, Anna Nowacka, Roger Hullin, Patrick Yerly, Matthias Kirsch
  E257-E262
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1979
 • Hunbo Shim, Chang Seok Jeon, Pyo Won Park, Wook Sung Kim, Young Tak Lee, Dong Seop Jeong, Yang-hyun Cho, Kiick Sung
  E263-E268
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2004
 • Selcuk Anli, Afsaneh Karimian-Tabrizi, Anton Moritz, Nadejda Monsefi
  E269-E274
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1960
 • Krishaporn Kradangnga, Eric Monnet
  E275-E280
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1947
 • Chong Wang, Lei Jin, Fan Qiao, Qing Xue, Xin Guan Zhang, Lin Han
  E281-E285
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1945
 • Lefeng Zhang, Yongqiang Jin, Fuqiang Zhang, Hongyin Li, Qingyu Wu
  E286-E289
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1915
 • Giuseppe Filiberto Serraino, Federica Jiritano, Michele Rossi, Pasquale Mastroroberto
  E290-E293
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1927
 • Yasser Y Hegazy, Mohamed Samy Nassar, Wael Hassanein, Moustafa Elhamami, Juergen Ennker
  E294-E299
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1980
 • Tamer Ghazy, Claudia Dittfeld, Anett Jannasch, Michael Haase, Roberta Galli, Katrin Plötze, Thomas Waldow, Klaus Matschke
  E300-E304
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1740
 • Mehmet Akif Onalan, Omer Ali Sayin, Emin Tireli
  E305-E306
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1972
 • Peter Michael Rodgers-Fischl, Daniel L. Davenport, Sibu P. Saha, Maya E. Guglin
  E307-E310
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1992
 • Stephen Derryberry, Curt Tribble
  E311-E317
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.2063
 • Saygin Turkyilmaz, Ali Aycan Kavala
  E318-E321
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1997
 • Yongxin Wang, Zhiqiang Yang, Yonggang Yuan, Zesheng Xu
  E322-E325
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1810
 • H. Tarık Kızıltan
  E326-E329
  DOI: https://doi.org/10.1532/hsf.1939