Zheng, Zhe, Hua Kun, Xu Xuezeng, Chen Yunge, Ma Zengshan, Guo Huiming, Liu Liming, Tiao Liang, Wang Zhiwei, Sun Hansong, and Hu Shengshou. “Totally Thoracoscopic Versus Open Surgery for Closure of Atrial Septal Defect: Propensity-Score Matched Comparison”. The Heart Surgery Forum 17, no. 4 (September 1, 2014): E227-E231. Accessed March 28, 2023. https://journal.hsforum.com/index.php/HSF/article/view/878.