Yu, Wenbo, Yuan Liang, Junjian Yu, Jianfeng Gao, Wentong Li, Chennan Tian, Xuehong Zhong, Peijun Li, Ziyou Liu, and Jianxian Xiong. “Risk Factors of Hyperbilirubinemia After Acute Type A Aortic Dissection”. The Heart Surgery Forum 27, no. 5 (May 9, 2024): E459-E464. Accessed June 17, 2024. https://journal.hsforum.com/index.php/HSF/article/view/7199.