Zheng, Jianjie, Jianpeng Li, Jing Li, Liang Zhong, Suochun Xu, and heping Zhou. “Surgical Treatment of Primary Cardiac Paragangliomas: A Single-Center Experience”. The Heart Surgery Forum 24, no. 6 (December 14, 2021): E1023-E1026. Accessed April 16, 2024. https://journal.hsforum.com/index.php/HSF/article/view/4255.