He, Siyi, Xiaoyan Liu, Xia Li, Xiumei Gao, Yushan Liu, Liang Hu, Lu Chen, Hui Jiang, Jinbao Zhang, and Jingwen Li. “Management Strategies for COVID-19 in the General Ward of Cardiovascular Surgery: Experience From a Single Tertiary Hospital in China”. The Heart Surgery Forum 24, no. 5 (October 21, 2021): E906-E908. Accessed April 16, 2024. https://journal.hsforum.com/index.php/HSF/article/view/4151.