Huang, Jing-bin, Zhao-ke Wen, Chang-chao Lu, Wei-jun Lu, Xian-ming Tang, Xiang-wei Li, and Xin Deng. “Acute Kidney Injury: Lessons from Pericardiectomy”. The Heart Surgery Forum 24, no. 4 (July 27, 2021): E656-E661. Accessed April 16, 2024. https://journal.hsforum.com/index.php/HSF/article/view/3869.