Li, Fei, Xuan Li, Yue-tang Wang, Cun-tao Yu, Gang Yin, Xiu-yu Chen, Shihua Zhao, Wei Wang, and Qi Gao. “The Etiological Heterogeneity of Bicuspid Aortopathy Between Ascending and Root Morphotype: Heterogeneity of Bicuspid Aortopathy”. The Heart Surgery Forum 23, no. 6 (December 22, 2020): E913-E919. Accessed June 17, 2024. https://journal.hsforum.com/index.php/HSF/article/view/3333.