Diao, Liwei, Yingjie Yang, Baoquan Zhang, Qizhong Shi, Hongzhe Fan, Jie Liu, Yangyang Li, Benqing Wu, Yibin Wu, Haiyi Qiu, and Wenbin Li. “The Effect of Atrial Septal Defect in the Treatment of ARDS With Left Ventricular Dysfunction Simulating Severe COVID-19”. The Heart Surgery Forum 23, no. 5 (August 5, 2020): E574-E578. Accessed June 23, 2021. https://journal.hsforum.com/index.php/HSF/article/view/3077.