Ji, Zhenchun, Longgang Wang, Jiacheng Sun, Wenxue Ye, Yunsheng Yu, Haoyue Huang, Yanqiu Hu, Ziying Yang, and Zhenya Shen. “Aortic Valve Myxoma in a Young Man: A Case Report and Review of Literature”. The Heart Surgery Forum 20, no. 2 (April 30, 2017): E066-E068. Accessed September 25, 2020. https://journal.hsforum.com/index.php/HSF/article/view/1772.