Ä°NAN, B., S. SÖNMEZ ERGÜN, A. NURTEN, C. KÜÇÜKGERGİN, A. ZENGİN TÜRKMEN, Şule SEÇKİN, K. ERKALP, and S. ZÄ°YADE. “Effects of Cilostazol and Diltiazem Hydrochloride on Ischemia-Reperfusion Injury in a Rat Hindlimb Model”. The Heart Surgery Forum, vol. 20, no. 2, Apr. 2017, pp. E058-E065, doi:10.1532/hsf.1663.