Li, ChengNan, YongMin Liu, RuiDong Qi, Jun Zheng, JunMing Zhu, Qian Chang, and LiZhong Sun. 2013. “Repair of Aortic Regurgitation Due to Takayasu Arteritis”. The Heart Surgery Forum 16 (1):E24-E26. https://doi.org/10.1532/HSF98.20121059.