Ren, Changwei, Jianbo Yu, Jinwei Zhang, Shengwei Wang, Enjun Zhu, Hongchang Guo, Dingce Sun, Bing Tang, Hao Cui, and Yongqiang Lai. 2023. “Prevalence of Coronary Artery Disease in Patients Undergoing Valvular Heart Surgery”. The Heart Surgery Forum 26 (2):E141-E147. https://doi.org/10.1532/hsf.5331.