Gao, Changqing, Weihua Ye, Libing Li, Tao Zhang, Chonglei Ren, Liuquan Cheng, and Junlan Yan. 2009. “Investigation on the Structure of Ventricular Mass Using Magnetic Resonance Diffusion Tensor Imaging”. The Heart Surgery Forum 12 (2):E85-E89. https://doi.org/10.1532/HSF98.20081118.