Yi, Geng-Hua, Kun-Lun He, Nicholas C. Dang, Myung Jae Lee, Patrick Cahalan, Aftab R. Kherani, An Gu, Daniel Burkhoff, and Jie Wang. 2006. “Direct Left Ventricle to Great Cardiac Vein Retroperfusion: A Novel Alternative to Myocardial Revascularization”. The Heart Surgery Forum 9 (2):E579-E586. https://doi.org/10.1532/HSF98.20051104.