Ning, Xiaoping, Wei Wang, Fanglin Lu, Mengxing Li, He Wang, Ning Li, Guangwei Zhou, Fan Qiao, Zhiyun Xu, and Hao Tang. 2022. “Transapical Transcatheter Aortic Valve Implantation for Aortic Regurgitation in Takayasu Arteritis”. The Heart Surgery Forum 25 (5):E689-E691. https://doi.org/10.1532/hsf.4865.