Takeyoshi, Daisuke, TOMONORI SHIRASAKA, Keisuke Shibagaki, Ryo Okubo, Shingo Kunioka, Yuta Kikuchi, and Hiroyuki Kamiya. 2022. “Mesenteric Ischemia After Cardiac Surgery in Dialysis Patients: An Overlooked Risk Factor”. The Heart Surgery Forum 25 (5):E732-E738. https://doi.org/10.1532/hsf.4859.