Yang, Yifeng, Lei Gao, Xinhua Xu, Tianli Zhao, Jinfu Yang, Zibo Gao, Ni Yin, Lian Xiong, Li Xie, Can Huang, Wancun Jin, and Qin Wu. 2014. “Echocardiographic Assessment and Guidance in Minimally Invasive Surgical Device Closure of Perimembranous Ventricular Septal Defects”. The Heart Surgery Forum 17 (4):E206-E211. https://doi.org/10.1532/HSF98.2014340.