Tai Wan Gu , Tai Lai Ti, Jianjiang Wu, Haiting Zhan, Yidan Huang, and Jiang Wang. 2021. “Prediction of the Length of Intensive Care After Cardiac Surgery Under Cardiopulmonary Bypass: Logistic Regression Analysis Based on Troponin I And EuroSCORE II: Predictive Value of Troponin I and EuroSCORE II”. The Heart Surgery Forum 24 (4):E751-E757. https://doi.org/10.1532/hsf.3917.