Zhang, Xiong, Ya-Wang Shao, Ya-Lan Zhang, and Yi Liu. 2021. “Serum Lp-PLA2 Level Predicting Coronary Artery Lesions in Children With Kawasaki Disease”. The Heart Surgery Forum 24 (4):E611-E618. https://doi.org/10.1532/hsf.3833.