Zhong, Lizhe, Xiurong Gao, Yongli Chen, Zhaoxiang Yu, Shuo Jin, and Chunlei Zhu. 2021. “Roles of VE-Cadherin in Hypoxia Induced Injury of Pulmonary Microvascular Endothelial Barrier: Roles of VE-Cadherin in Hypoxia Induced Injury of PMVECs”. The Heart Surgery Forum 24 (4):E764-E768. https://doi.org/10.1532/hsf.3405.