Li, Fei, Qi Gao, En Qiao, Gang Yin, Ru-Jiao Zhang, Shi-Hua Zhao, and Wei Wang. 2020. “Contributing Factor of Proximal Arch Dilation in Patients With Bicuspid Aortic Valve—Wall Shear Stress or Upward Extension of Ascending Aorta Dilation? Contributing Factor of Proximal Arch Dilation”. The Heart Surgery Forum 23 (4):E435-E440. https://doi.org/10.1532/hsf.2925.