Fu, Jiayu, Chunjian Shen, Shun Gao, Chao Liu, Wei Liu, Yang Nan, Sheng Qu, Wenzhe Wu, Yao Ge, and Xiaonan Lv. 2019. “Staging Surgery for The Treatment of Aortic Arch Aneurysm Combined With Aberrant Bilateral Subclavian Artery, Persistent Left Superior Vena Cava and Airway Compression: A Case Report”. The Heart Surgery Forum 22 (6), E448-E451. https://doi.org/10.1532/hsf.2613.