Gu, Jiawei, Hao Lai, Jun Li, Yongxin Sun, Chen Liu, Yulin Wang, Zhiqi Zhang, Le Kang, Ben Huang, and Chunsheng Wang. 2019. “An An Open-Label, Single Center, Retrospective Study to Evaluate Clinical Outcomes With Surgical Sealant in Bentall Procedures: A Cohort Study”. The Heart Surgery Forum 22 (5):E396-E400. https://doi.org/10.1532/hsf.2433.