Chen, Song-Wen, Li-Dong Cai, Tetsuya Asakawa, Gen-Qing Zhou, Yong Wei, Bao-Zhen Qi, Zhi-Yu Ling, Hai-Qing Wu, Juan Xu, and Shao-Wen Liu. 2018. “The Role of Angle in the Evaluation of Ablation Accuracy in Pulmonary Vein Isolation Navigated by Image Integration”. The Heart Surgery Forum 21 (6):E438-E442. https://doi.org/10.1532/hsf.2231.