Shi, Kai-hu, Hai-yang Xuan, Fei Zhang, Sheng-song Xu, Jun-xu Wu, Wei Cao, Wen-hui Gong, and Xu-dong Zhao. 2012. “Evolution of Tricuspid Regurgitation After Mitral Valve Surgery for Patients With Moderate-or-Less Functional Tricuspid Regurgitation”. The Heart Surgery Forum 15 (3):E121-E126. https://doi.org/10.1532/HSF98.20111003.