Zhang, Lefeng, Yongqiang Jin, Fuqiang Zhang, Hongyin Li, and Qingyu Wu. 2018. “Modified Peritoneal Dialysis for Treatment of Acute Renal Failure After Complex Congenital Heart Surgery in Infants”. The Heart Surgery Forum 21 (4):E286-E289. https://doi.org/10.1532/hsf.1915.