Jelenc, Matija, Katja Ažman Juvan, Nadja Tatjana Ružič Medvešček, and Borut GerÅ¡ak. 2013. “Influence of Type of Aortic Valve Prosthesis on Coronary Blood Flow Velocity”. The Heart Surgery Forum 16 (1):E8-E14. https://doi.org/10.1532/HSF98.20121073.