ZHANG, X.; YA-WANG SHAO; YA-LAN ZHANG; YI LIU. Serum Lp-PLA2 Level Predicting Coronary Artery Lesions in Children with Kawasaki Disease. The Heart Surgery Forum, v. 24, n. 4, p. E611-E618, 26 Jul. 2021.