LI, X.; SONG, L.; GUO, H.; JIN, J.; XU, M. Surgical Repair of Congenital Coronary Artery Fistula With Giant Aneurysm. The Heart Surgery Forum, v. 23, n. 2, p. E151-E153, 17 Mar. 2020.