De Feo, M., Dialetto, G., D’Oria, V., Pepino, P., Giordano, S., Cotrufo, M., & De Santo, L. S. (2011). Environmental Pollution as a Cause of Papillary Fibroelastoma: Hints for a New Etiological Hypothesis?. The Heart Surgery Forum, 14(4), E269-E270. https://doi.org/10.1532/HSF98.2011-1020