(1)
Zheng, Z.; Kun, H.; Xuezeng, X.; Yunge, C.; Zengshan, M.; Huiming, G.; Liming, L.; Liang, T.; Zhiwei, W.; Hansong, S.; Shengshou, H. Totally Thoracoscopic Versus Open Surgery for Closure of Atrial Septal Defect: Propensity-Score Matched Comparison. HSF 2014, 17, E227-E231.