(1)
Zheng, J.; Li, J. .; Li , J.; Zhong, L.; Xu, S.; Zhou, heping. Surgical Treatment of Primary Cardiac Paragangliomas: A Single-Center Experience. HSF 2021, 24, E1023-E1026.