(1)
Zhang, X.; Ya-Wang Shao; Ya-Lan Zhang; Yi Liu. Serum Lp-PLA2 Level Predicting Coronary Artery Lesions in Children With Kawasaki Disease. HSF 2021, 24, E611-E618.