(1)
Li, X.; Song, L.; Guo, H.; Jin, J.; Xu, M. Surgical Repair of Congenital Coronary Artery Fistula With Giant Aneurysm. HSF 2020, 23, E151-E153.