[1]
Zhang, X., Ya-Wang Shao, Ya-Lan Zhang and Yi Liu 2021. Serum Lp-PLA2 Level Predicting Coronary Artery Lesions in Children with Kawasaki Disease. The Heart Surgery Forum. 24, 4 (Jul. 2021), E611-E618. DOI:https://doi.org/10.1532/hsf.3833.