[1]
Li, X., Song, L., Guo, H., Jin, J. and Xu, M. 2020. Surgical Repair of Congenital Coronary Artery Fistula With Giant Aneurysm. The Heart Surgery Forum. 23, 2 (Mar. 2020), E151-E153. DOI:https://doi.org/10.1532/hsf.2813.